Ferdinand Schmalz

Photo: Apollonia Theresa Bitzan