Gastspiel Gogol Center Moskau

Kafka

von Valery Pecheikin
Regie / Ausstattung Kirill Serebrennikov
Choreografie Evgeny Kulagin
Video Ilya Shagalov
28. und 29. März 2018, Deutsches Theater
Irina Bragina, Odin Byron, Marat Domansky, Sergey Galahov, Igor Gorelikov, Oleg Guchin, Rita Kron, Nikita Kukushkin, Yulia Loboda, Svetlana Mamresheva, Andrey Poliakov, Ilya Romashko, Evgeniy Sangadzhiev, Semen Steinberg, Anton Vasyliev, Irina Vybornova, Dmitriy Zuk
Irina Bragina, Odin Byron, Marat Domansky, Sergey Galahov, Igor Gorelikov, Oleg Guchin, Rita Kron, Nikita Kukushkin, Yulia Loboda, Svetlana Mamresheva, Andrey Poliakov, Ilya Romashko, Evgeniy Sangadzhiev, Semen Steinberg, Anton Vasyliev, Irina Vybornova, Dmitriy Zuk

Außerdem im Spielplan

Deutsches Theater
11.00
Mit englischen Übertiteln
Deutsches Theater
19.00 - 20.10
Mit englischen Übertiteln
nach Thomas Bernhard
Inszenierung: Thom Luz
Kammerspiele
19.30 - 20.45